Δωρεάν μεταφορά από την Καλή – Σκύδρα στη Γαβαλιώτισσα Έδεσσας για την παρακολούθηση θεατρικής παράστασης