ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την απόδοση θέσης στη λαϊκή αγορά του Δήμου Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας σε επαγγελματίες πωλητές