Φαρμακεία

Α/Α Επώνυμο Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο
1 Αθανασίου-Κουτσιούκη Ελένη Σαφραπόλεως 17, Σκύδρα 2381089199
2 Αλαγιαλόγλου Χριστόφορος Αργυρουπόλεως 1, Σκύδρα 2381089980
3 Βαδάκη Ελένη 24ης ιουλίου 8 , Σκύδρα 2381089588
4 Βαρσακοπούλου Βασιλική Ριζό, Σκύδρας 2381071604
5 Βελούδης Δημήτριος Καλή, Σκύδρας 2381041884
6 Δουλκερίδης Χαράλαμπος Εθν. Αντιστάσεως 27, Σκύδρα 2381088845
7 Ζαρογουλίδης Παναγιώτης Μάνδαλο, Σκύδρας 2381097677
8 Ιωαννίδης Χαράλαμπος Πρ. Ηλίας, Σκύδρα 2381041959
9 Καμμένου Παρασκευή Σεβαστιανά, Σκύδρας 2381088822
10 Κουρουτζής Παναγιώτης Λιποχωρι, Σκύδρας 2381081550
11 Μηντιλάκη Δέσποινα Άσπρο Σκύδρας 2381061040
12 Συστεγασμένο φαρμακείο Μουσικού Ελευθερία - Δημητριάδου Μαρία   Μ. Αλεξάνδρου 30, Σκύδρα 2381089333
13 Νατσκου Φωτεινή Μ. Αλεξάνδρου 33, Σκύδρα 2381089221
14 Παπαδιώτης Κωνσταντίνος Αρσένι, Σκύδρας 2381071194
15 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Εθν. Αντιστάσεως 16, Σκύδρα 2381088875
16 Παπαιωάννου Μαρία Πετριά, Σκύδρας 2381071056
17 Σαββίδης Παναγιώτης Μ. Αλεξάνδρου 40, Σκύδρα 2381088173
18 Σαπίδης Νικόλαος Μ. Αλεξάνδρου 29, Σκύδρα 2381082057
19 Σδραυκάκης Βασίλειος Δάφνη, Σκύδρα 2381061290
20 Σιδηροπούλου Μαρίκα Μαυροβούνι, Σκύδρα 2381088532
21 Τριανταφυλλίδης Λάζαρος Καλή, Σκύδρας 2381041464
22 Τριανταφυλλίδου Σοφία Καλύβια, Σκύδρα 2381061195
23 Τσελέπη Μαρία Λιπαρό, Σκύδρα 2381061851

 

efimerevontafar