Ξενοδοχεία

 Τα ξενοδοχεία του Δήμου μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω πίνακα:

 Επωνυμία Κατηγορία Δωματίων Τηλεφώνα
url
ΗΡΩ 2 20 23810 89880 http://www.iro-hotel.gr/
ΑΔΩΝΙΣ 2 30 23810 82500 http://www.hoteladonis.gr/