Δημοτικό Συμβούλιο

Απόφαση Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015  ΕΓΚΡΙΣΗ_Α__ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ_ΕΚΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 46/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 149-2015_Ω7ΡΣΩ12-Κ0Ζ.pdf
116ΑΠ-2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΖ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
113-2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 40-2015 ΑΕΠΖ ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
115 ΑΠ_Πρακτικό 17_ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 39/2015 ΠΕΡΙ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 33/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΖ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014». DS_145_2015.pdf
272 ΑΠ_Πρακτικό 19_Έγκριση λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
200 ΑΠ_Πρακτικό 10_ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΙΚΑ
158 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΚΠΠ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
Σελίδα 1 από 20